A la coberta verda els alumnes aprenen a ser ciutadans de segle XXI, persones conscients i autosuficients, creatives i resolutives. I ho aprenen combinant bàsics com el cultiu –amb i sense terra– i noves tecnologies per recollir aigua, dades i l’energia renovable del sol.

 

En la cubierta verde los alumnos aprenden a ser ciudadanos del siglo XXI, personas conscientes y autosuficientes, creativas y resolutivas. Y lo aprenden combinando básicos como el cultivo –con y sin tierra– y nuevas tecnologías para recoger agua, datos y la energía renovable del sol.

 

On the green roof, students learn to become 21st century citizens, conscious and self-sufficient, creative and problem-solving people. And they learn it by combining basics such as cultivation –with or without soil– and new technologies to collect water, data and renewable energy from the sun.

El nostre és un projecte únic perquè conté tots els recursos que pot tenir una coberta verda. Es va projectar així per tal que els alumnes aprenguessin al màxim, gràcies a diferents estacions i tipus de conreu.

AMAZING PROJECT

In addition to exponentially multiplying learning related to ecology and sustainability, the green roof is the contribution of the Pérez Iborra school to the necessary process of renaturation of the city.

GREENIFYING OUR SCHOOL