Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb la normativa de protecció de dades que correspongui, ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL informa els Usuaris:
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL
B08343683
Carrer Consell de Cent, 321-323 – 08007 Barcelona (Barcelona)

Finalitat

  • Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  • Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
  • Enviar comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas que l’Usuari ho accepti.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.
Destinataris
No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent de protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.
Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web, l’Usuari ha d’acceptar-ne la Política de Privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment explícit i ha d’haver estat informat del tractament de les seves dades amb les finalitat indicades.
És obligatota la informació sol·licitada en els formularis del lloc web?
En relació amb el formulari del lloc web, l’Usuari ha d’omplir els camps marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’Usuari faciliti a ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?
ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i que n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.
ESCUELAS PÉREZ IBORRA, SL té perfils oberts en les xarxes socials següents: