Amb el projecte de la coberta verda, hem fet un salt quàntic en l’educació ecològica dels alumnes i, per extensió natural, també de les famílies de l’escola. Fa anys, quan vam instal·lar un hort urbà al pati, no ens podíem imaginar que a partir del curs 2019–2020 gaudiríem d’un espai que genera tanta abundància. No només ha multiplicat exponencialment la quantitat dels aprenentatges, sinó que també podem oferir de forma més qualitativa aquells aprenentatges vinculats a les ciències i a la creativitat.

 

Con el proyecto de la cubierta verde, hemos dado un salto cuántico en la educación ecológica de los alumnos y, por extensión natural, también de las familias de la escuela. Hace años, cuando instalamos un huerto urbano en el patio, no nos podíamos imaginar que a partir del curso 2019–2020 disfrutaríamos de un espacio que genera tanta abundancia. No solo ha multiplicado exponencialmente la cantidad de los aprendizajes, sino que aquellos vinculados a las ciencias y a la creatividad los podemos ofrecer de forma también más cualitativa.

 

Thanks to the green roof project, we have taken a step forward in the ecological education of our students and, by natural extension, also of the families of the school. Years ago, when we first developed an urban garden at the schoolyard, we could not imagine that from the year 2019-2020 we would enjoy a space that generates so much abundance. Not only has it multiplied exponentially the amount of learning, but those lessons related to science and creativity can also be offered in more qualitative terms.

WEATHER STATION

La coberta verda té la seva pròpia estació metereològica que recull paràmetres com la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica i la radiació solar, entre d’altres. Es poden consultar en temps real a: https://app.weathercloud.net/p8530132327

CLIMATE DATA

Nuestra cubierta verde genera datos sobre el clima que los alumnos de ESO y bachillerato aprenden a recoger e interpretar.
Además, para contribuir al estudio del clima y a la ciencia ciudadana, los datos se comparten con la red mundial Weather Cloud app.

SUSTAINABLE FOOD

Students learn how to grow their own plant foods both in the traditional garden and in the hydroponic garden. This will allow them to be more self-sufficient and produce for their own consumption, since this is a lesson that the pandemic has pointed out to us as necessary.

BIODIVERSITY

El hotel de insectos recrea un hábitat para acoger avispas solitarias y otros insectos fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y los humanos. Con él, la escuela está contribuyendo en la biodiversidad urbana, ya que favorece este tipo de fauna se mueva más por la ciudad.

CLEAN ENERGY

Les cèl·lules fotovoltàiques formen part de l’àrea de sostenibilitat de la coberta i generen electricitat renovable. Són un exemple més de com la nostra escola fa pedagogia del necessari procés de renaturalitzar Barcelona, de fer-la més resilient i a prop del model de biociutat.

WATER RECYCLING

The green roof makes a sustainable management of rainwater. It has a rainwater retention layer that mimics nature: it absorbs and drains it sustainably. In addition, a good part of the rainwater is collected in the roof tanks, to be used for irrigation.